Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4

Одлука о примени Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије

Слика 5

Информативни састанак у организацији консултантске куће „EGIS“

Слика 4

Дана 26.10.2016. године у 10:00 био је одржан Информативни састанак у организацији консултантске куће „EGIS“. Информативни састанак је везан за имплементацију - односно увођење и развој одржавања путева заснованог на резултату и учинку на мрежи државних путева у Републици Србији.

Детаљније

Успешно завршена Прва међународна научно-стручна конференција
"Савремено одржавање путева" - Аранђеловац, Србија, 07.-09.11.2013.године

Слика 2

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије „ПУТАР“ у сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ су одржали Прву међународну научно-стручну конференцију „Савремено одржавање путева“ од 07.-09.11.2013. године у Хотелу “Извор”, Аранђеловац.

Остали прилози:

Детаљније

Одржан састанак Управног одбора 03.10.2013. године

Слика 1

Дана 03.10.2013. године одржан је састанак у циљу активности на припремама Прве међународне конференције посвећене савременом одржавању путева и активности на обезбеђењу реалних финансијских средстава за финансирање редовног одржавања путне мреже посредством Министарства саобраћаја.

 • Састанаку присуствовали чланови Управног одбора
 • Усаглашено стање обавеза
 • Систематско решавање проблема
 • Дат коначан став
Детаљније

Предлог начина обезбеђивања финансијских средстава за редовно одржавање државних путева до краја 2013. године

Слика 3

Увидом у пословање ЈППС за 2013. годину, утврђен је износ:

 • Планираних средстава
 • Одобрених средстава
 • Недостајућих средстава
 • Приказ тих финансијских средстава даз је у табели
Детаљније

Адреса Удружења

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије "Путар"
11000 Београд, Србија
Булевар краља Александра 282

Контакт

 • Телефон: +381 (0) 11 3040-657
  Факс: +381 (0) 11 2411-543
  Email: office@putar.rs