Slika 5
Blog Post

Укратко о Удружењу

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије „Путар“ (у даљем тексту: Удружење“) је самостална, демократска и независна организација у коју послодавци добровољно ступају ради представљања, унапређења и заштите својих пословних интереса, у складу са законом.

Удружење је невладина и нестраначка организација.

Облици и начин организовања

Чланови Удружења могу се организовати у оквиру Удружења по територијалном принципу, а у оквиру територијалне и локалне самоуправе.

Одлуком Управног одбора Удружења утврђују се облици и начин организовања по територијалном принципу.

Адреса Удружења

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије "Путар"
11000 Београд, Србија
Булевар краља Александра 282

Контакт

  • Телефон: +381 (0) 11 3040-657
    Факс: +381 (0) 11 2411-543
    Email: office@putar.rs