Slika 7

Председник Удружења

Слика 2
Звонимир Марковић, дипл.инг.

Директор "Србијааутопут" доо
Председник Удружења сазива седнице и председава седницама Управног одбора. Председник Удружења је дужан да прати реализацију донетих одлука, закључака и смерница и овлашћен је да изадаје потребне налоге ради реализације истих.

Генерални секретар

Слика 2
Драган Вујновић, дипл.правник

Генерални директор предузећа "Србијапут" а.д.
Генерални секретар обавља послове административног и пословног вођења Удружења и одговара за законитост рада. Генерални секретар организује седнице Управног одбора и ванредне и редосне Скупштине, ангажује потребну стручну помоћ (вођење књиговођства, рад канцеларије, пословну логистику).

Управни одбор на првој седници бира Председника, Заменика председника и Генералног секретара Удружења из својих редова на период од 1 године.

Адреса Удружења

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије "Путар"
11000 Београд, Србија
Булевар краља Александра 282

Контакт

  • Телефон: +381 (0) 11 3040-657
    Факс: +381 (0) 11 2411-543
    Email: office@putar.rs